Versiunea veche a site-ului (aici gasiti toate informatiile publicate pana in data de 27.10.2014)

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

Click for Bucureşti, Romania Forecast

 

 

Raport de amplasament Stericycle

STUDIU DISPERSIE CUMULAT OCTOMBRIE 2016 STERICYCLE SI IRIDEX final  2016

ANUNȚ

   Începând cu data de 01.02.2016, depunerea documentațiilor de solicitare a actelor de reglementare, precum si eliberarea actelor de reglementare se va face NUMAI în baza actului de identitate al titularului (copie) sau a împuternicirii (pentru reprezentanții titularului). 


 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841

Fax: 021/ 430 66 75;

Telefon: 021/ 430 66 77;

Sef Autorizari - Roxana Costache -  0746 248 419; 0746 248 421

Sef Calitatea Factorilor de Mediu - Genica Badanoiu  - 0746 248 441

Sef Monitorizare si Laborator - Gabriel Ciuiu - 0746 248 430

Sef Contabilitate - Mirela Berbecel  - 0746 248 486

Director - Simona Mihaela Aldea  - 0746 248 429

email: office@apmbuc.anpm.ro

Program de lucru cu publicul - (consultanta) :

Luni-Vineri: 9.00-12.00

Miercuri 16.30-18.30 doar pe baza de solicitare scrisa, specificand domeniul de activitate si transmisa prin e-mail sau fax cu 24 ore inainte

 

FFF IMPORTANT!!!!

In cazul producerii unei situatii de poluare accidentala (incendiu, scurgeri accidentale de substante poluante in aer, apa, sol ca urmare a unor defectiuni etc), agentul economic are obligatia de a informa atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Bucuresti (tel. 021/207.55.00) cat si Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Municipiului Bucuresti (tel 021/ 326.89.84) si Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti (tel 021/430.66.77, 0746.248.430)- Conform Art 94 lit. l) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului

 

ANUNT FOARTE IMPORTANT !!!!!!!!!!!

 

Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

 

informeaza cetatenii ca incepand cu data de 03.01.2012 efectuarea platilor, reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu, emise de institutia mai sus mentionata, se va efectua prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Bucuresti
Cod Fiscal 4221357
Cont RO09TREZ7065032 XXX000220
Trezorerie sector 6 Bucuresti

La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

Cerere restituire taxa

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI INFORMEAZĂ CETĂŢENII CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ DEPUNĂ CERERI IN VEDEREA OBŢINERII INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, PETIŢII, SESIZARI SAU RECLAMATII, CĂ AU OBLIGAŢIA DE A-SI SPECIFICA NUMELE, PRENUMELE, ADRESA ŞI SEMNĂTURA , CONFORM Art. 6 ALINEATUL 3 DIN LEGEA nr. 544/2001. ÎN CAZ CONTRAR CEREREA SE CLASEAZĂ CONFORM ART. 7 ORDONANŢA 27/ 2002, (PETIŢIILE ANONIME SAU CELE ÎN CARE NU SUNT TRECUTE DATELE DE IDENTIFICARE ALE PETIŢIONARULUI NU SE IAU ÎN CONSIDERARE ŞI VOR FI CLASATE POTRIVIT PREZENTEI ORDONANŢE).

IP

 

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Noile adrese de e-mail ale Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti

director.executiv@apmbuc.anpm.ro

office@apmbuc.anpm.ro

resurse_umane@apmbuc.anpm.ro

buget.finante@apmbuc.anpm.ro

arii.protejate@apmbuc.anpm.ro

monitorizare@apmbuc.anpm.ro

laborator@apmbuc.anpm.ro

deseuri@apmbuc.anpm.ro

reglementari@apmbuc.anpm.ro

relatii.publice@apmbuc.anpm.ro