AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI

 

Declaratia Presedintelui ANPM privind politica in domeniul calitatii

Chestionar privind satisfactia beneficiarilor serviciilor publice oferite de APM Bucuresti

EMAS  ANPM

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND RAPORTAREA STATISTICA DEŞEURILOR AFERENTĂ ANULUI 2023

Raportarea datelor privind gestionarea deşeurilor aferentă anului 2023 se va face în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deşeurilor aprobată şi modificată de Legea nr. 17 din 2023 privind deşeurile, Art. 48: „Păstrarea evidenţei:

(1) Producătorii de deșeuri nepericuloase, unitățile și întreprinderile prevăzute la art. 34, producătorii de deșeuri periculoase și unitățile și întreprinderile care colectează sau transportă deșeuri periculoase, nepericuloase cu titlu profesional ori acționează în calitate de comercianți și de brokeri de deșeuri periculoase și nepericuloase țin o evidență cronologică lunară, o publică în format tabelar și o pun la dispoziția agenției județene pentru protecția mediului electronic în sistemul pus la dispoziție de ANPM, până la 15 martie anul următor raportării, precum și la cerere autorităților competente de control”.

Precizări suplimentare:

  • Pentru operatorii economici care dețin autorizație de mediu precum și pentru operatorii economici prevazuţi la Art. 48 care generează/gestionează şi alte tipuri de deşeuri în afara celor municipale, raportarea în aplicația Statistica Deşeurilor din S.I.M. este obligatorie!
  • Pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de către operatorii de salubritate (cantitățile de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de aceştia), raportarea se face numai prin e-mail către Agenția pentru Protecția Mediului Bucureşti, la adresa office@apmbuc.anpm.ro.
  • Dovada transmiterii raportărilor către A.P.M. Bucureşti, solicitate de autoritățile competente de control, se va face prezentând statusul raportării din contul operatorului existent în S.I.M., iar pentru cei care transmit prin e-mail, dovada transmiterii raportării către instituţia noastră.

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor, pentru anul 2023, în aplicaţia electronică Statistica Deşeurilor dezvoltată în cadrul proiectului S.I.M. (Sistemul Integrat de Mediu), se va face începând cu data de 01 februarie 2024.

 

 

 

Platforma Nationala de Pregatire pentru Situatii de Urgenta

 

În atenția Comitetului de Coordonare, Membrilor Grupului de Lucru, operatorilor economici colectori/valorificatori/reciclatori deşeuri şi tuturor responsabilililor pentru implementarea/monitorizarea P.L.A.M. București - revizuit 2021

Informare CC, GL, responsabili monitorizare PLAM Bucuresti revizuit 2021

 

Declaratie consimtamant privind prelucrarea datelor personale

APMB_Lista operatorilor autorizati pentru colectare si_sau tratare VSU-  31.01.2024

Documentatia de obtinere a acordului de mediu va cuprinde imputernicirea titularului catre societatea/persoana fizica denumita "Mandatar" cu care este incheiat contractul de prestari servicii, in care se va stipula ca acesta are dreptul de a elabora, va putea formula orice cereri si/sau declaratii, va depune si va ridica acte, proiecte, documentatii, va indeplini orice formalitate necesara la Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului Bucuresti, va semna in numele acestuia, oriunde va fi necesar.

APM BUCUREȘTI informează publicul interesat că a fost publicat Ordinul nr. 1150/11.06.2020 pentru aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuala a autorizațiilor de mediu și autorizațiilor integrate de mediu în M.O. nr. 495/11.06.2020

 

Click for Bucureşti, Romania Forecast

Versiunea veche a site-ului (aici gasiti toate informatiile publicate pana in data de 27.10.2014)

Program de lucru cu publicul - consultanta :

Luni-Vineri: 9.00-12.00

Miercuri 16.30-18.00 doar pe baza de solicitare scrisa, specificand domeniul de activitate si transmisa prin e-mail sau fax cu 24 ore inainte

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

informeaza cetatenii ca efectuarea platilor reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu pentru adrese care sunt localizate DOAR in Municipiul BUCURESTI - ATENTIE nu si din JUDETUL ILFOV !!!  se va face prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Bucuresti
Cod Fiscal 4221357
Cont RO09TREZ7065032 XXX000220

Trezorerie sector 6 Bucuresti

ATENTIE in acest cont se vor face plati DOAR pentru Municipiul BUCURESTI nu si pentru JUDETUL ILFOV !!!

 La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

Cerere restituire taxa

 

ANUNȚ

PENTRU INFORMATII REFERITOARE LA PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA DE SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA VA RUGAM SA VA ADRESATI CATRE ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, INSTITUTIA CARE GESTIONEAZA SI DERULEAZA ACEST PROGRAM

ADRESA: Splaiul Independentei, nr. 294, Sectorul 6,

Telefon 0213178616 

 Site:  www.afm.ro 

 

Lista societăţilor aflate sub incidenta Legii nr. 59 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, in Municipiul Bucureşti

Raport de amplasament Stericycle

STUDIU DISPERSIE CUMULAT OCTOMBRIE 2016 STERICYCLE SI IRIDEX final  2016

ANUNȚ

   Începând cu data de 01.02.2016, depunerea documentațiilor de solicitare a actelor de reglementare, precum si eliberarea actelor de reglementare se va face NUMAI în baza actului de identitate al titularului (copie) sau a împuternicirii (pentru reprezentanții titularului). 


 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841

Fax: 021/ 430 66 75;

Telefon: 021/ 430 66 77;

Serviciul Acorduri, Avize, Autorizatii -  0374416122, 0374416128, 0374416120

Serviciul Monitorizare si Laboratoare - 0374416115, 0374416125

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - 0374416127

  • Deseuri - 0374416113, 0374416121, 0374416124
  • Sol Subsol - 0374416116, 0374416126
  • Arii Protejate - 0374416118

Birou Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane - 0374416112, 0374416114

Compartimentul Relatii Publice - 0374416130

Tehnologia Informatiei -  0374416117

 

Autorizari -  0746 248 421

Contabilitate  0746 248 497

email: office[@]apmbuc.anpm.ro

 

FFF IMPORTANT!!!!

In cazul producerii unei situatii de poluare accidentala (incendiu, scurgeri accidentale de substante poluante in aer, apa, sol ca urmare a unor defectiuni etc), agentul economic are obligatia de a informa atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Bucuresti (tel. 021/207.55.00) cat si Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Municipiului Bucuresti (tel 021/ 326.89.84) si Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti (tel 021/430.66.77, 0746.248.430)- Conform Art 94 lit. l) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului

 

ANUNT FOARTE IMPORTANT !!!!!!!!!!!

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI INFORMEAZĂ CETĂŢENII CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ DEPUNĂ CERERI IN VEDEREA OBŢINERII INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, PETIŢII, SESIZARI SAU RECLAMATII, CĂ AU OBLIGAŢIA DE A-SI SPECIFICA NUMELE, PRENUMELE, ADRESA ŞI SEMNĂTURA , CONFORM Art. 6 ALINEATUL 3 DIN LEGEA nr. 544/2001. ÎN CAZ CONTRAR CEREREA SE CLASEAZĂ CONFORM ART. 7 ORDONANŢA 27/ 2002, (PETIŢIILE ANONIME SAU CELE ÎN CARE NU SUNT TRECUTE DATELE DE IDENTIFICARE ALE PETIŢIONARULUI NU SE IAU ÎN CONSIDERARE ŞI VOR FI CLASATE POTRIVIT PREZENTEI ORDONANŢE).

IP

 

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Adrese de e-mail ale Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti

director.executiv[@]apmbuc.anpm.ro

office[@]apmbuc.anpm.ro

resurse_umane[@]apmbuc.anpm.ro

buget.finante[@]apmbuc.anpm.ro

arii.protejate[@]apmbuc.anpm.ro

monitorizare[@]apmbuc.anpm.ro

laborator[@]apmbuc.anpm.ro

deseuri[@]apmbuc.anpm.ro

reglementari[@]apmbuc.anpm.ro

relatii.publice[@]apmbuc.anpm.ro