Informatii generale

Documentatia de obtinere a acordului de mediu va cuprinde imputernicirea titularului catre societatea/persoana fizica denumita "Mandatar" cu care este incheiat contractul de prestari servicii, in care se va stipula ca acesta are dreptul de a elabora, va putea formula orice cereri si/sau declaratii, va depune si va ridica acte, proiecte, documentatii, va indeplini orice formalitate necesara la Autoritatea Competenta pentru Protectia Mediului Bucuresti, va semna in numele acestuia, oriunde va fi necesar.

 

Formulare acord de mediu Legea nr. 292/2018

Anunt decizia etapei de incadrare titularul proiectului

Anunt privind decizia emitere respingere acord de mediu titular

Anunt privind dezbaterea publica titularul proiectului

Anunt solicitare acord de mediu titular proiect

CERERE ACORD MEDIU 

Notificarea modificarilor proiectului

CONTINUTUL CADRU AL MEMORIULUI DE PREZENTARE

CONTINUTUL CADRU AL NOTIFICARII

Lista proiectelor pentru care trebuie efectuata evaluarea impactului asupra mediului (Anexa nr. 1 la Legea nr. 292-2018)

Lista proiectelor pentru care trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului (Anexa nr. 2 la Legea nr. 292-2018)

 

 

ACTE NECESARE PENTRU TRANSFER

DECLARATIE TRANSFER

Model cerere pentru solicitare transfer autorizatie de mediu

Anunt EMAS

 

Model RAM - IPPC

 

Incepand cu 1 noiembrie 2010 achitarea taxelor se va face in contul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti

CONT IBAN RO09TREZ7065032XXX000220

C.F. 4221357 TREZ SECT. 6I

 

Orice documentatie adusa, va fi primita doar daca este  indosariata (dosar cu sina)

 

TAXE SI TARIFE

 

Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Acordului de Mediu

Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Autorizatiei Integrate de Mediu

Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Autorizatiei de Mediu

Formulare necesare pentru solicitarea si obtinerea Avizului de Mediu

Cerere Fonduri

Memoriu tehnic Fonduri

 

Acordul de mediu reprezinta decizia autoritatii competente pentru protectia mediului, care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de vedere al protectiei mediului.

Acordul integrat de mediu - reprezinta actul tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a stabili conditiile de realizare a unei activitati inca din etapa de proiectare, care sa asigure ca instalatia corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalatii ori parti ale instalatiilor situate pe acelasi amplasament.

Autorizatia de mediu - reprezinta actul tehnico - juridic eliberat in scris de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente sau la punerea in functiune a unei activitati noi pentru care anterior a fost emis acord de mediu.

 Autorizatie integrata de mediu  - este act tehnico - juridic emis de autoritatile competente, conform dispozitiilor legale in vigoare, care da dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator.