Nota Informare Responsabil date cu caracter personal

Cadru General

Agenţia Regionala pentru Protecţia Mediului Bucuresti s-a reorganizat, iar noua denumire este Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti si funcţionează in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului si a institutiilor publice aflate in subordinea acesteia.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti este instituţie publica cu personalitate juridică, în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată integral de la bugetul de stat.

          Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucuresti îndeplineşte, la nivelul Municipiului Bucuresti, atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în domeniile implementării şi politicilor de mediu, legislaţiei şi reglementărilor în vigoare şi coordonează elaborarea planurilor de acţiune la nivelul Municipiului Bucuresti.

      

          Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucuresti este asigurată de un Director executiv numit prin decizie a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.


Organigrama

Organigrama 


homepage

ANUNŢ

         

Având în vedere:

- Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul Romaniei;

- evoluţia la nivel mondial şi naţional a ameninţării create de răspândirea infecţiei cu Coronavirus (COVID – 19);

- necesitatea precauţiei şi prevenirii în procesul de combatere şi răspândire a noului Coronavirus (COVID – 19), inclusiv prin reducerea fluxului de persoane care interacţionează,

 

   A.P.M. Bucureşti suspendă activitatea cu publicul din data de 23.03.2020,  pe toată perioada stării de urgenţă.

Recomandăm persoanelor fizice si juridice să transmită documentaţiile/raportările/orice alte solicitări, prin poştă la adresa: Str. Aleea Lacul Morii nr. 1, Sector 6, Bucureşti sau în format electronic la adresa de e-mail: office@apmbuc.anpm.ro .

Avem rugămintea să transmiteţi documentaţiile complete, conform informaţiilor de pe site-ul A.P.M. Bucureşti, secţiunea Reglementări: http://apmbuc.anpm.ro/web/apm-bucuresti/reglementari .

Pentru relaţii suplimentare puteţi suna la numerele de telefon: 021.430.66.77(secretariat), iar pentru consultanţă privind emiterea actelor de reglementare la numarele de telefon: 0374416122, 0374416128, 0374416120.

Pentru consultanţa referitoare la emiterea punctelor de vedere privind situarea terenurilor/imobilelor in arie naturala protejata sunati la numarul de telefon: 0746248485

Totodată, vă asigurăm că instituţia noastră va trata cu promptitudine toate solicitările primite on-line sau prin poştă, respectând termenele procedurale, conform legislatiei în vigoare.

 

Click for Bucureşti, Romania Forecast

Versiunea veche a site-ului (aici gasiti toate informatiile publicate pana in data de 27.10.2014)

 

ATENȚIE!

Datorită unor probleme legate de serviciul YAHOO MAIL este posibil ca unele mesaje transmise de instituția noastră către dumneavoastră să fie livrate cu intârziere, de aceea vă recomandăm să folosiți alte adrese de email în relația cu APM, respectiv la înregistrarea în Sistemul Informatic Integrat de Mediu (SIM) pentru efectuarea raportărilor conform obligațiilor legale.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI

 

Program de lucru cu publicul - consultanta :

Luni-Vineri: 9.00-12.00

Miercuri 16.30-18.30 doar pe baza de solicitare scrisa, specificand domeniul de activitate si transmisa prin e-mail sau fax cu 24 ore inainte

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti

informeaza cetatenii ca efectuarea platilor reprezentand taxe/tarife pentru obtinerea avizelor/autorizatiilor de mediu pentru adrese care sunt localizate DOAR in Municipiul BUCURESTI - ATENTIE nu si din JUDETUL ILFOV !!!  se va face prin intermediul Oficiilor Postale sau a Bancilor/Trezoreriilor, cu urmatoarele date:

APM Bucuresti
Cod Fiscal 4221357
Cont RO09TREZ7065032 XXX000220

Trezorerie sector 6 Bucuresti

ATENTIE in acest cont se vor face plati DOAR pentru Municipiul BUCURESTI nu si pentru JUDETUL ILFOV !!!

 La depunerea dosarului se va prezenta obligatoriu copie dupa chitanta (emisa de Oficiul Postal)/extras de cont (pentru plati cu OP), care fac dovada platii.

Cerere restituire taxa

 

ANUNȚ

PENTRU INFORMATII REFERITOARE LA PROGRAMUL PRIVIND INSTALAREA DE SISTEME FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA VA RUGAM SA VA ADRESATI CATRE ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU, INSTITUTIA CARE GESTIONEAZA SI DERULEAZA ACEST PROGRAM

ADRESA: Splaiul Independentei, nr. 294, Sectorul 6,

Telefon 0213178616 

 Site:  www.afm.ro 

 

Lista societăţilor aflate sub incidenta Legii nr. 59 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, in Municipiul Bucureşti

Raport de amplasament Stericycle

STUDIU DISPERSIE CUMULAT OCTOMBRIE 2016 STERICYCLE SI IRIDEX final  2016

ANUNȚ

   Începând cu data de 01.02.2016, depunerea documentațiilor de solicitare a actelor de reglementare, precum si eliberarea actelor de reglementare se va face NUMAI în baza actului de identitate al titularului (copie) sau a împuternicirii (pentru reprezentanții titularului). 


 

 

 

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti

Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6, Bucuresti, Cod Postal 060841

Fax: 021/ 430 66 75;

Telefon: 021/ 430 66 77;

Serviciul Acorduri, Avize, Autorizatii -  0374416122, 0374416128, 0374416120

Serviciul Monitorizare si Laboratoare - 0374416115, 0374416125

Serviciul Calitatea Factorilor de Mediu - 0374416127

  • Deseuri - 0374416113, 0374416121, 0374416124
  • Sol Subsol - 0374416116, 0374416126
  • Arii Protejate - 0374416118

Birou Buget, Finante, Administrativ si Resurse Umane - 0374416112, 0374416114

Compartimentul Relatii Publice - 0374416130

Tehnologia Informatiei -  0374416117

 

Autorizari -  0746 248 421

Contabilitate  0746 248 497

email: office[@]apmbuc.anpm.ro

 

FFF IMPORTANT!!!!

In cazul producerii unei situatii de poluare accidentala (incendiu, scurgeri accidentale de substante poluante in aer, apa, sol ca urmare a unor defectiuni etc), agentul economic are obligatia de a informa atat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Municipiului Bucuresti (tel. 021/207.55.00) cat si Garda Nationala de Mediu- Comisariatul Municipiului Bucuresti (tel 021/ 326.89.84) si Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti (tel 021/430.66.77, 0746.248.430)- Conform Art 94 lit. l) din OUG 195/2005 privind Protectia Mediului

 

ANUNT FOARTE IMPORTANT !!!!!!!!!!!

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI BUCUREŞTI INFORMEAZĂ CETĂŢENII CARE INTENŢIONEAZĂ SĂ DEPUNĂ CERERI IN VEDEREA OBŢINERII INFORMAŢIILOR DE INTERES PUBLIC, PETIŢII, SESIZARI SAU RECLAMATII, CĂ AU OBLIGAŢIA DE A-SI SPECIFICA NUMELE, PRENUMELE, ADRESA ŞI SEMNĂTURA , CONFORM Art. 6 ALINEATUL 3 DIN LEGEA nr. 544/2001. ÎN CAZ CONTRAR CEREREA SE CLASEAZĂ CONFORM ART. 7 ORDONANŢA 27/ 2002, (PETIŢIILE ANONIME SAU CELE ÎN CARE NU SUNT TRECUTE DATELE DE IDENTIFICARE ALE PETIŢIONARULUI NU SE IAU ÎN CONSIDERARE ŞI VOR FI CLASATE POTRIVIT PREZENTEI ORDONANŢE).

IP

 

Program de audiente Director Executiv :

MARTI, JOI: 10.00 - 12.00

 

Adrese de e-mail ale Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti

director.executiv[@]apmbuc.anpm.ro

office[@]apmbuc.anpm.ro

resurse_umane[@]apmbuc.anpm.ro

buget.finante[@]apmbuc.anpm.ro

arii.protejate[@]apmbuc.anpm.ro

monitorizare[@]apmbuc.anpm.ro

laborator[@]apmbuc.anpm.ro

deseuri[@]apmbuc.anpm.ro

reglementari[@]apmbuc.anpm.ro

relatii.publice[@]apmbuc.anpm.ro